Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir kitais LR galiojančiais teisės aktais.